Права и условия за ползване

С влизането в този сайт, вие сте осведомени и приемате всички условия, цитирани по-долу:1.Материалът на този сайт е създаден и може да бъде свалян и използван единствено и само за нетърговски цели. Предвид това, вие се съгласявате, че всеки запис от този сайт, който вие правите, ще попада в обхвата на авторското право, защитата на търговски марки и други права на собственост, изброени в този текст.

Всяко друго забранено използване на материалите в сайта може да доведе до търсенето на гражданска и наказателна отговорност за нарушаване правата на собственост, включително права на разпространение.

2.Всички търговски марки, сервизни марки и лога, съдържащи се в този сайт са регистрирани или нерегистрирани марки на KRUPS или нейни дъщерни компании. Нищо, съдържащо се в този сайт не може да бъде разпространявано, променяно, редактирано без изричното писмено съгласие на собственика на марката.

3.Информацията в този сайт се предоставя каквато е, без никакви гаранции от какъвто и да е вид, включително, но не само, косвена гаранция за комерсиалност или нарушение на права, освен в случаите, предвидени с императивни норми в Закона за защита на потребителя и правилата за търговия и в Закона за защита на конкуренцията.

4.KRUPS не дава гаранция и не носи отговорност за достоверността и пълнотата на информацията, освен в случаите, предвидени с императивни на закона. KRUPS не поема отговорност за грешки или пропуски в съдържанието на или по обновлението и редактирането на сайта.

5. KRUPS си запазва правото на промени по всяко време, без предупреждение в информацията, материалите, оборудването, спецификациите, моделите и наличността

6. KRUPS  не носи отговорност за преки, косвени, случайни вреди, породени от използването или достъпа до този сайт или от връзките му към други уеб-сайтове

7. Този сайт може да съдържа връзки към други сайтове, които не са собственост и не се оперират от KRUPS. KRUPS не носи отговорност за съдържанието и сигурността на тези сайтове. KRUPS  не осъществява контрол над съдържанието на тези сайтове и не носи отговорност за последствията от използването им.

Всяка изпратена информация, включваща данни за обратна връзка като въпроси, коментари, предложения или съдържанието на всеки документ ще се третира като неконфиденциална, без права и като собственост на KRUPS. KRUPS няма никакви задължения по отношение на такава информация и е свободен да я възпроизвежда, използва, разкрива и разпространява на трети лица без ограничения, освен в случаите, определени с императивни правила на Закона за защита на личните данни. KRUPS има право да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в тази информация за каквито и да било цели, включително, но не и ограничаващо се до развиването, производството, маркетинг продукти, съдържащи тази информация

Информираме ви, че дискретността на информацията предоставена чрез Интернет не е гарантирана. Информацията, която предоставяте е предназначена изключително за Groupe SEB и нейните подделения. Имате право на достъп и промяна на тази информация на Groupe SEB.