Гаранция

Вашият продукт може да бъде ремонтиран от KRUPS, както по време на, така и извън гаранционния период.

МАЛКИ ДОМАКИНСКИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

Гаранцията на KRUPS покрива само домакинска употреба. Не покрива професионална или търговска употреба.

Свалете информация за гаранционните условия

Свалете лист със страните, за които гаранционните условия са в сила